Brugerskabt emneportal


Forberedelse af brugerskabt emneportal - motivation

Disposition

 

  1. Begrebsafklaring
  2. Indledning
  3. Problemformulering
  4. Metode
  5. Afgrænsninger
  6. Analyse
  7. Diskussion
  8. Konklusion
  9. Perspektivering

 

Foreløbig problemformulering:

Hvad motiverer brugere til at bidrage i onlinefællesskaber?