| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by PBworks 16 years, 5 months ago

Velkommen til kursushjemmesiden for faget Social Software - design og implementering!

 

Kursushjemmesiden er en wiki - du kan (og skal) selv være med til at redigere i den og for eksempel dele noter og arbejde til øvelserne.

 

Lektions- og øvelsesplan (inkl. litteraturliste)

 

Eksamensrelevant info

Kursusbasens beskrivelse af kurset (se især godt på målsætningerne, der vil ligge til grund for den endelige vurdering)

ITUs generelle målbeskrivelser for projekter (pdf)

Vejledende normer for opgaver (pdf)

 

Eksamensplan (pdf)

 

Litteratur

Kompendie (kan købes i boghandlen)

Manuel Castells The Internet Galaxy, ca. 150 kroner, fx gennem play.com (Dansk: Internetgalaksen, på udsalg til 68 kr. gennem Samfundslitteratur)

Enkelte supplerende nettekster (se Lektionsplan)

 

Opgaven

"Vi er en gruppe"-listen

Opponent-grupper

 

Noter & links

 

Vi deler noter på notedelingssiden

Vi deler links på del.icio.us

 

Øvelser

Vi deler afrapportering af øvelserne her.

Vi deler idéer til grupper og projekter her.

 

Personer

Hvem er de andre? Hvem er jeg selv?

Husk at lægge en lille præsentation af dig selv ind på person-oversigten.

 

Diverse 

Ideliste til temaet selvvalgte emner

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.