| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

  Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

 • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Ideliste

Page history last edited by PBworks 14 years, 8 months ago
Vores oprindelige ideliste med temaer, der kan bruges som input til temaet selvvalgte emner.

 

 • Opstartsundervisning med god brug af film og andre lette medier, der skal åbne deres øjne
 • Definitioner og afgrænsninger
  • Social software
  • Sociale medier
  • Web 2.0
  • osv.
 • Internethistorie ud fra et social software-perspektiv
 • Hvem skaber? Hvem bruger? Etnografisk tilgang
 • Kulturel software
 • Fællesskabsteori
 • Samarbejdsteori
 • Tillid & troværdighed & den fragmenterede afsenderinstans
 • Sociale grupper - hvordan fungerer de på nettet i forhold til offline?
 • Genrer/redskaber
  • Wikier
  • Weblogs
  • Communities
  • Social tagging
  • RSS
  • XML
  • API'er
  • Widgets
  • Podcasts, vodcasts osv
  • Prediction markets
  • p2p
  • Netværk
  • Presence (a la Jaiku, Twitter, Facebook, Plazes)
  • Avatarer og 2nd life og al den slags
  • osv.
 • Masser af eksempler
  • Corporate blogs
  • Flickr
  • Del.icio.us
  • Wikipedia
  • Digg/Reddit
  • Arto
  • ...
 • 89/10/1 - eller: Hvem på sitet skaber indholdet? Hvilke dynamikker er der mellem brugerne?
 • Hvordan usability-tester man det her?
 • Brugermagt
 • Hvordan kan det bruges i virksomheder?
 • Hvordan skaber man deltagerkultur?
 • Socialt interaktionsdesign
 • Hvordan konceptualiserer man?
 • Hvordan laver man interaktionsdesign og informationsarkitektur til social software?
 • Hvordan designer man til det? (grafisk)
 • Beta-kultur(?)
 • Copyright-problemer og Creative Commons osv.
 • Kollektiv intelligens
 • Netværk offline i forhold til online
 • Mobile muligheder
 • Hvordan måler man det?
 • Hvordan selvfremstiller man sig online?
 • Politisk/ideologiske implikationer? Er social software socialistisk? Handler det om gaveøkonomi? eller er det hele i sidste ende bestemt af bundlinien?
 • Hvordan kan man kapitalisere af SS?
 • Den bemyndigede bruger; problematik omkring agency/handlekraft - et større spørgsmål om hvorvidt SS flytter noget ved hvem der bestemmer i verden
 • Er social software et perspektiv på software eller en type software?

 

Ide til forelæsning:

Hvad sker der når mobiltelefoni og social software slås sammen? og hvad sker der ikke?

Muligheder og barrierer. Er det p.t. kun for early adaptors?

Kan connectivity begrebet være en god teoretisk indgangsvinkel måske? (Odlyzco - "content is not king") eller et menneskeligt fundemant som bygger på kontakt (http://www.computerworld.dk/art/42058?cid=1&a=cid&i=1&pos=26).

Hør evt. Gitte Stald.

Snak med imity, datepilot, jaiku? CrazyU.

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.