| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Intercultural network

Page history last edited by PBworks 14 years ago

 

 

Projekt om et interkulturelt netværk

 

Det allerførste ideudkast

 

Samling af forskellige websites der i nogen grad er relateret til vores projektudkast 

 

Litteratur

 


Indledning, Problemformulering 

  

Metode og Teori

 

Analyse

 
Målgruppevurdering 
Målgruppeanalyse og -beskrivelser
 
Sammenlignende analyser
Positionering
-         Hvordan positionerer vi vores site i forhold til eksisterende sites med lignende vinkling? (SWOT)
-         Hvordan ’markedsfører’ eller lancerer vi vores site, så det når ud til vores målgruppe?
        -      Hvad er det, der gør vores idé unik?
 
Koncept
Vurdering af krav til deltagerkultur
  Sociale aspekter, gruppedynamikken på sitet
-         Hvordan får vi overført viden fra eksperter til de søgende?
-         Hvilke incitamenter kan vi tilbyde eksperterne så de bliver?
-         Hvordan kan vi sikre at der bliver taget højde for etiske værdier?
o       Hvordan skal disse implementeres og holdes vedlige? (rating system? Instruktioner omkring ’How to behave on this site’?)
o       Hvilke værdier ønsker vi i det hele taget på vores site?
-         Hvordan ønsker vi at styre gruppens (gruppernes) sociale udvikling? (mange regler? Få regler? Selvstyre? Hvor store må grupperne blive? Etc)
-         Hvilke muligheder af social interaktion skal der være og hvad er formålet med dem?
  Kulturelle aspekter
-         Skal der være mulighed for anonymitet i fora?
-         Hvordan tackler vi ’cultural clashes’ i fora? (folk kan blive fornærmede)
-         Hvad hvis vi har et rum med to kulturer, hvor ’kulturflowet’ er ensidigt eller ubalanceret? (fx Tyrkiet – Tyskland: tyrkiske gæstearbejdere i Tyskland versus tyske turister i Tyrkiet) Forfalsker dette ikke billedet af kulturerne?
 
Test af koncepter
Internt og eksternt
 

(Fastlæggelse

       -      Hvordan kan social usability måles helt generelt? )

 

Design

-         Hvilke designprincipper vil vi anvende som vores teoretiske grundlag?
o       Hvilke designprincipper er der og hvad kan de bruges til?
        -      Hvordan skal sitet fremstå for brugerne? (flowchart?)
        -      Hvordan skal sitet indrettes så at det kan vedligeholdes nemmest?
        -      Hvem skal vedligeholde det? (Administratorer, ansatte, frivillige, (kerne-)brugerne?)
        -      Hvordan kan sitet vokse uden at blive uoverskueligt?
        -      Hvordan kan vi brugerteste vores site?
 

Implementering - praktisk løsning på problemformulering

 

Evaluering af produktion

 

Diskussion

 

Sammenfatning/perspektivering/konklusion

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.