| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Kaeledyrsnet

Page history last edited by PBworks 16 years, 1 month ago

 

Projekt – udvikling af website med formidling af kontakt mellem kæledyrsejere

 

 


 

 

Endelig afleveret version.doc

191207 kl. 13:00

 

Eksamen d. 22. januar 2008

NU UDEN STAVEFEJL Eksamensoplæg final.ppt

- Endeligt eksamensoplæg Eksamensoplæg final.ppt

 

 

med mine tilføjelser Eksamensoplæg-1.ppt

- PP show NY 200108 Eksamensoplæg.ppt

 

- illustrationer til PP:

    projekt-forløb-grå-hvid.gif

    proces-model-hvid.gif

    proces-model-markering-hvid.gif

    prototype-09-rigtig-med tag.jpg

 

 

Jeg har brugt arial til mine illustrationer!! - så Lotte hvis du gør det samme, så passer det også sammen med den afleverede opgave !!!

 

Forsiden til vores opgave grøn-skygge.pdf

 

Billedet der er brugt grønt-web-forside.jpg

 

 

Ny disposition

Link til flickr for kæledyrsnet

Link til flickr for kæledyrsnet

 

 

Samlet Kl.03:02 : version11.doc

 

Samlet kl.00.45 version9.doc

 

samlet kl00.00 version8.doc

 

 

social struktur 181207 kl. 21.doc

 

bilagsliste.doc 

 

Nyt fra kl.20.58 introduktiontilanalyse2.doc

introduktiontilanalyse 181207.doc

 

 

NYT kl.20.47prototypeafsnit2.doc

 

prototypeafsnit.doc

 

NY færdig konklusion!konklusion 181207 kl. 1815.doc 

 

 

konklusion 181207.doc

hvad britt eftersøgte.doc

 

Illustration af prototype: prototype-09-rigtig-med tag.jpg  (rettet 2xlink, log af og kategori-knapper) - Jeg har photoshop-filen på min PC (Britt)

Illustration af prototype:prototype-07-rigtig-med tag.jpg (her med tag i tekst)

Illustration af prototype: prototype-07-rigtig.jpg (uden markering af tag i tekst)

Illustration af prototype:prototype-03-rigtig.jpg

Illustration af prototype (kun grå-kasser): prototype-01-grå copy.jpg

 

 

Tagging igen: 181208 kl.20.15:  Nyttagging181207-2015.doc

Tagging Nyt-tagging-181207-03.doc

Tagging (punkter for prototype er med nu)  Nyt-tagging-181207-02.doc

Tagging (mangler lidt om case - /kriterier for prototypen, men de er på vej...)   Nyt-tagging-181207.doc

 

version5.doc

 

Ny version 181207 kl 15:32 version4.doc

Ny version 181207 kl.13.41version2_1.doc (småfejl rettet indtil profil kapitlet)

Ny version 171207 kl.24.00 version2_0.doc (rettet i profil og omdømme - små rettelser mest kilder enkelte overstreg til gennemgang imorgen)

Ny version test 171207 kl. 18.   version.doc

Ny version 171207 kl. 18. Ny+samlet+version 171207 kl. 18.doc

(rettet omdømme igennem)

 

Ny version 171207 til charlotte Ny+samlet+version 171207 kl. 18.doc

Ny version 161207 kl. 13:00 Ny samlet version 161207 kl.13.doc

(rettet i 6, 7, 5 og småting i konklusion.)

 

 

Ny version 161207 kl.01:40 Ny samlet version Ny+samlet+version+161207+kl.+01:40.doc (indledning til analyse skrevet færdig - undtaget det med rødt)

Ny version 151207 kl. 23 Ny samlet version 151207 kl. 23.doc (Lotte siger: er ikke færdig med 6 og 7 som aftalt, nået 2/3, skriver videre i morgen)

Ny version 151207 kl.  Ny samlet version 151207.doc kl. 13:20 (små tilføjelser i 1, 2, fjernet gentagelser og tilføjet glemt profil i 3, sproglige småændringer i 9)

Ny version 151207 kl 12:25 Ny+samlet+version+151207+kl+12.doc (enkelt tilføjelse til kap 5 - vedr. online liv, relevant men hvor? + ny netværk i kap 7)

 

Ny version 141207 kl. 20 (med ny kap: 1, 2, 3, 4 og enkelte tilføjelser til 5, samt påbegyndt litteraturliste) Ny samlet version 141207 kl 20.doc

Ny version 141207 kl 16:00 samlet-141207-kl-1338.doc

Ny version 131207 kl. 22:00 Ny samlet version 131207.doc (kan ikke finde ud af at lave numre i det nye indsatte, hjælp mig med word 2000)

 

Sendt til MOrten 121207 til morten 121207.doc

Her har jeg sat nummere på vores overskrifter: kl 14:24 til morten 131207 - britt.doc

 

 

 

 

 

 

Gammel disposition

 Pt. mere teoretisk funderet end oprindeligt tiltænkt

 

 • Indledning og problemfelt
 • Problemformulering   (2 s.)
 • Metodisk tilgang: (2 ½ s)
  • Hvordan griber vi pf an? (Teoretisk opgave med case, etiske overvejelser ved online observation)
  • Hvordan er opgave struktureret? (læsevejledning)
  • Hvad berører vi ikke? ( ikke interaktionsdesign. Konklusioner baseret på litteratur og online observationer.) 
 • Begrebsafklaring_kaeledyr: (2 s.) social software, socialitet, netværk, prototype, web 2.0 (potentiale eller realitet), tillid, kæledyr

   

 • Vores case ½ side

   

 • Teori afsnit (10 s.)
  • Indledning

   

   • (4 s.)Netværk:  Hvad er et netværk?
    • Hvorfor har vi som mennesker netværk?

    • Social netværkstjeneste 

     • Homoganitet vs. heterogent netværk
     • Bruger profiler
     • Begrebet venner
     • Synlighed af venner
    • Socialt niche netværk
    • Opsummering på netværkskapitel
    •  

      

   • (6 s.)Tillid: Hvordan skabes, vedligeholdes og sikres tillid i sociale nichenetværk?
    • Hvad er tillid?
    • Tillid i digitale medierede rum
     • Repræsentation af sig selv
     • Omdømme
     • forbindelser (connections)
    • Opsummering på tillidskapitel
    •  
 • Analyse (15 s.)
 • indledning: netværk nu på nettet bla bla og analysens omdrejningspunkter

   

   

  • Profil: Præsentation af sig selv fx. Dating site - profiler
  • komparativ analyse af sider der har til formål at opbygge nye netværk vs. strukturering af eksisterende fx datingsites vs facebook
  • Omdømmeelementer / Karmapoints Anbefaliner, point og ratings
  • Tagging som strukturelement imity, linkedIn, mitkbh
  • Synlighed af venner /display of connections connections
 • Diskusion
 • Konklusion (6 s.)
    • Prototype
    • Ud fra opgavens konklusioner skaber vi et bud på en ramme for et nichenetværk der omhandler pasning af kæledyr.

      

  • Perspektivering (2 s.)- muligvis skaleringsproblematik, hvad er fremtidens digitale identitet med 1000 profiler? Med kun én profil er det så monopol?/dataminingsaspekt 
 • Litteraturliste
 • Bilag

   

   

   

   

   

   

   

  Rapporten generelt

   

   

   

   

   

   

  Links

   

 • Comments (0)

  You don't have permission to comment on this page.