| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Lektionsplan

This version was saved 16 years, 4 months ago View current version     Page history
Saved by PBworks
on August 8, 2007 at 8:08:35 pm
 

Hvis vi arbejder med to-ugers forløb, kunne en overordnet inddeling måske se sådan her ud:

 

Uge 1: Opstart

 

Opstart, formålet med kurset, forventningsafklaring

Overordnet introduktion

Lidt buzzword-litteratur

 

Litteratur:

O'Reilly?

Shirky?

Wikinomics-indledningen

Evt. Mayfield: "Discussing Social Media"

Web 2.0 Framework fra M&K's litteraturliste

 

Forelæsning 1: Om kurset (Niels, Morten)

 • Om kurset
 • Oversigt over litteraturen
 • Oversigt over emnerne
 • Forventningsafstemning
 • Deltagelse
 • Opgaven - hvordan, hvor lang, om hvad osv.

 

Forelæsning 2: Introduktion til Social Software (Niels, Morten)

 • Hvad er social software?
 • Eksempler
 • Perspektiver
 • Ord og definitioner

 

 

Uge 2 & 3: Historisk & Kulturel ramme

 

Internethistorie ud fra et social software-perspektiv

Introduktion af terminologi og noget fælles mapping af hvor de forskellige skiller sig ud fra hinanden (social software, web 2.0, HCI, pervasive computing, mobile computing, locative media, new media, etc.)

Øvelse: FX Fælles skabelse af definition

 

Litteratur:

 

- Kollock: "Economies of online cooperation"

- Mitchell: "Me++" (En lidt popsmart, men god skildring af at være individ i netværket)

- Meyrowitz: "Tre paradigmer i medieforskningen"

- Wellman & Gulia: "Virtual Communities as Communities" (Har ikke læst - fra M&Ks liste og virker relevant)

- McLuhan: Understanding Media

 

 

Forelæsning 3: Historisk ramme (Niels)

 

Forelæsning 4: Sociologisk og kulturel ramme (Morten)

- Castells: Kap2 "The Culture of the Internet" og evt. Kap4 "Virtual Communities or Network Societies"

 

Forelæsning 5: Medieforskning/internetforskning (Niels)

Gæst: Martin Sønderlev?

 

Forelæsning 6: Terminologi og definitioner, opsamling på temaet (Morten)

- Coates: "My working definition of social software" + kommentarer

 

Uge 4 & 5: Genrer & Eksempler

 

Wikis, weblogs, communities, yada-yada - også tekniske elementer i genrerne: rss, xml, permalink, etc.

Her er gæsteundervisere oplagt

Øvelse: FX undersøgelser af forskellige eksempler, fordele og ulemper ved forskellige genrer

 

Litteratur:

- Kristensen & Madsen-Mygdal: Weblogs

- Miller: "Blogging as social Action"

- Wikinomics

- Knobel & Lankshear: "What am I Bid?" (artikel om eBay som et tidligt eksempel på et stort brugerformet site)

- Pass: "Waltzing the Wiki Wonderland"

- Malene Charlotte Larsens arto-speciale eller en eller flere artikler

 

Forelæsning 7: Weblogs (Niels)

Gæst: Corporate blogger, socialsquare, Tanja Christiansen...

 

Forelæsning 8: Communities, presence, billeddeling (Morten)

- Malene Charlotte Larsen

- Litteratur om Presence?

- Søren Mørk

Gæst: Malene Charlotte Larsen?

 

Forelæsning 9: Wikier samt diverse (tagging, podcast, avatarer, prediction markets...) (Niels)

Gæst: Katrine Dahl?

 

Forelæsning 10: Tekniske elementer (API, RSS, XML, Widgets, Ajax...) (Morten)

Gæst: Peter Brodersen? Stefan/Overskrift.dk?

 

 

Uge 6 & 7: Proces og konceptudvikling

Sådan gør man, socialt interaktionsdesign, konceptualisering, problemorientering, grafisk design

Opstart af projekt

Herfra skal øvelser nok være baseret på deres opgave

 

Litteratur

- Laurel

- McCullough: Digital Ground

- Måske noget fra Kelly Goto: Web Redesign (men det handler ikke specifikt om social software)

- Clay Shirky: "Social Software and the Politics of Groups"

- Clay Shirky: "A Group is its Own Worst Enemy"

- Joel Spolsky: "It's Not Just Usability"

- RUC-metodelitteratur :-)

 

Forelæsning 11: Problemorientering og konceptualisering, opgaven (Morten)

 

Forelæsning 12: Socialt og online - hvad betyder det og hvordan designer man til det? Social usability (Niels)

Gæst: Peter Svarre?

 

Forelæsning 13: Webproces - sådan designer man social software (Morten)

- Kelly Goto?

Gæst: Peter Svarre?

 

Forelæsning 14: Design som evne til at se sammenhængende processer (Niels)

Gæst: Designforsker eller designer (Morten finder)

 

 

Uge 8 & 9: Kritiske perspektiver og teoretiske vinkler

 

 

Hvordan kan vi analysere og kritisere social software? På hvilke niveauer? Hvilke teoretiske udgangspunkter benyttes som regel til at anskue hvad der foregår. Hvilke andre kunne man forestille sig?

 

Litteratur:

- New Media: A Critical Introduction (nævnt af Martin som relevant - ikke læst)

- MacKenzie: "The Strange Meshing of Impersonal and Personal Forces in Technological Action" (nævnt af Martin som relevant - ikke læst)

- Lovink: "The Principles of Notworking" (nævnt af Martin som relevant - ikke læst)

- Lovink: "Blogging, the nihilist impulse" 

- Manovich: "New Media From Borges to HTML"

- Miller: "Writing in a Culture of Simulation: Ethos Online" (God artikel om troværdighedsaspektet i forbindelse med computermedieret kommunikation)

- Lanham: "Digital Rhetoric" (Især fokus på hele afsender- og værkproblematikken)

- Måske noget fra Niels' speciale?

- McGee & Skågeby: "Gifting Technologies" om p2p og gaveøkonomi

 

Øvelser

- opstille problemformuleringer, arbejde med den teoretiske del af en evt. opgave.

 

Forelæsning 15: Troværdighed, tillid og afsenderfragmentering (Niels)

Gæst: Elisabeth Hoff-Clausen?

 

 

Forelæsning 16: Demokratisering - politik, økonomi, samfund (Morten)

Gæst: Jeppe Kabell? Nicolai Thyssen? Kim Elmose?

 

Forelæsning 17: New media (Manovich) (Niels)

 

Forelæsning 18: Fællesskabs- og community-teori (Morten)

 

 

Uge 10 & 11 : Alternative vinkler

For eksempel Creative Commons, Selvfremstilling online, Socialistisk projekt, open source, musik? osv.

 

Litteratur:

- Lessig

- musik/pirattekster

- Jill Walker: "Mirrors and Shadows - The Digital Aesthicisation of Oneself" (om selvfremstilling på flickr)

 

Forelæsning 19: Musik og remix-kultur (Morten)

 

Forelæsning 20: Ophavsret mv. (Niels)

Gæst: Henrik Moltke

 

Forelæsning 21: Store samarbejder (open source, p2p, Wikipedia...) (Morten)

 

Forelæsning 22: Selvfremstilling (Niels)

Gæst: Abelone Glahn?

 

 

Uge 12: Selvvalgte emner

Med en deadline midt i kurset hvor de studerende bliver enige om, hvad de helst vil bruge to undervisningsgange på at diskutere

 

 

Uge 13 & 14: Eksamensforberedelse & Afslutning

Opsummeringer, spørgsmål, præsentationer for hinanden

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.