| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Lektionsplan

This version was saved 16 years, 3 months ago View current version     Page history
Saved by PBworks
on August 19, 2007 at 5:52:32 pm
 

Hvis vi arbejder med to-ugers forløb, kunne en overordnet inddeling måske se sådan her ud:

 

Uge 1: Opstart

 

Opstart, formålet med kurset, forventningsafklaring

Overordnet introduktion

Lidt buzzword-litteratur

 

Litteratur:

O'Reilly?

Shirky?

Wikinomics-indledningen

Evt. Mayfield: "Discussing Social Media"

Web 2.0 Framework fra M&K's litteraturliste

http://www.rheingold.com/cooperation/Technology_of_cooperation.pdf

 

 

Forelæsning 1: Om kurset (Niels, Morten) - 28. august

 • Om kurset
 • Oversigt over litteraturen
 • Oversigt over emnerne
 • Forventningsafstemning
 • Deltagelse
 • Opgaven - hvordan, hvor lang, om hvad osv.

 

Forelæsning 2: Introduktion til Social Software (Niels, Morten) - 30. august

Hvad er social software? Eksempler, perspektiver, ord og definitioner

 

Litteratur:

 • Mayfield: "Discussing Social Media" (http://many.corante.com/archives/2004/07/22/discussing_social_media.php)
 • Tapscott & Williams: "Wikinomics", kapitel 1 i Wikinomics (http://www.wikinomics.com/book/IntroAndOne.pdf)
 • O'Reilly: "What is Web 2.0" (http://www.oreillynet.com/lpt/a/6228)

 

 

Uge 2 & 3: Historisk & Kulturel ramme

Internethistorie ud fra et social software-perspektiv

Introduktion af terminologi og noget fælles mapping af hvor de forskellige skiller sig ud fra hinanden (social software, web 2.0, HCI, pervasive computing, mobile computing, locative media, new media, etc.)

Øvelse: FX Fælles skabelse af definition

 

Litteratur:

 

- Kollock: "Economies of online cooperation"

- Wellman & Gulia: "Virtual Communities as Communities" (Har ikke læst - fra M&Ks liste og virker relevant)

 

 

Forelæsning 3: Historisk ramme (Niels) - 4. sep

Et historisk oprids af computerens, internettets og social softwares historie.

 

Litteratur:

 

 

Forelæsning 4: Sociologisk og kulturel ramme (Morten) 6. sep

Hvad gør internettet ved samfundet? Hvordan udfolder samfundet sig på internettet? Hvilke typer kulturer opstår på internettet?

 

Litteratur:

 • Castells, The Internet Galaxy, Kap2 "The Culture of the Internet"
 • Giddens, En løbsk verden, kap. 1: "Globalisering"
 • Stine Gotved: "Time and space in cyber social reality" 

 

 

Forelæsning 5: Medieforskning/internetforskning (Niels) - 11. sep

Med hvilke briller skal vi se social software?

Gæst: Martin Sønderlev?

 

 • Meyrowitz: "Tre paradigmer i medieforskningen"
 • Niels Ole Finnemann, Internettet i et mediehistorisk perspektiv, Kap 2 "De fem informationssamfund" og måske 3 "Fra det fjerde til det femte info-samfund"
 • Kap 1 fra New Media: A Critical Introduction
 • Shirky, "Social Software and the Politics of Groups", http://www.shirky.com/writings/group_politics.html

 

 

Forelæsning 6: Terminologi og definitioner (Morten) - 13. sep

Hvad er social software? Hvad er grænserne? Og hvad med sociale medier? Web 2.0? Hvad ligger inden for og udenfor? Hvad kan det hele bruges til? Hvad er væsensforskelligt fra "ikke-social" software?

 

Litteratur:

 

 

Uge 4 & 5: Genrer & Eksempler

 

Wikis, weblogs, communities, yada-yada - også tekniske elementer i genrerne: rss, xml, permalink, etc.

Her er gæsteundervisere oplagt

Øvelse: FX undersøgelser af forskellige eksempler, fordele og ulemper ved forskellige genrer

 

 

Forelæsning 7: Weblogs (Niels) - 18. sep

Gæst: Corporate blogger, socialsquare, Tanja Christiansen...

 

 

Forelæsning 8: Communities, presence, billeddeling (Morten) - 20. sep

Tre dele: Hvad er communities? Hvad er billeddelingstjenester? Hvad kan Presence?

 

Litteratur:

 • Malene Charlotte Larsen: "Når unge taler medier – om venskaber, tudefjæs og net-ægteskaber" (http://www.samsonnet.dk/samson_/vis_artikel.php?id=106)
 • Malene Charlotte Larsen: "Kærlighed og venskab på Arto.dk" (http://www.ell.aau.dk/fileadmin/user_upload/documents/staff/Malene_Larsen_-_Documents/Kaerlighed_og_venskab_paa_Arto.dk.pdf)
 • Kris R. Cohen: "What does the photoblog want?"
 • Jill Walker: "Mirrors and Shadows - The Digital Aesthicisation of Oneself"
 • Java, Finin, Song, Tseng: "Why we Twitter", http://ebiquity.umbc.edu/_file_directory_/papers/369.pdf
 • http://www.stoweboyd.com/message/2007/08/blonde-20-on-so.html

 

 

Gæst: Malene Charlotte Larsen?

 

Forelæsning 9: Kollektiv intelligens, wikier, folksonomier (tagging, podcast, avatarer, folksonomy, prediction markets...) (Niels) - 25. sep

Wikien som genre og metafor for den del af social software, der handler om samarbejde

 

 

Gæst: Katrine Dahl? Nadja Pass? (Share a Brainwave)

 

 

Forelæsning 10: Tekniske elementer (Morten) - 27. sep

 

Hvad er API, RSS, XML, Widgets, Ajax...?

 

Litteratur:

 

Gæst: Peter Brodersen? Stefan/Overskrift.dk? Kasper Garnæs/Rasmus Luckow?

 

 

Uge 6 & 7: Proces og konceptudvikling

Sådan gør man, socialt interaktionsdesign, konceptualisering, problemorientering, grafisk design

Opstart af projekt

Herfra skal øvelser nok være baseret på deres opgave

 

Litteratur

- Laurel

- McCullough: Digital Ground

- Måske noget fra Kelly Goto: Web Redesign (men det handler ikke specifikt om social software)

- Clay Shirky: "A Group is its Own Worst Enemy"

- Joel Spolsky: "It's Not Just Usability"

- RUC-metodelitteratur :-)

 

 

Forelæsning 11: Hvad er design? (Niels) 2. okt

Hvordan kan vi forstå design som andet end objekter? Og hvilke designsyn er mest frugtbare i forhold til social software?

 

 

Gæst: Peter Svarre, Martin Sønderlev

 

Forelæsning 12: Problemorientering og konceptualisering, opgaven (Morten) - 4. okt

Hvad vil det sige at arbejde problemorienteret? Hvordan går man grundlæggende til det at arbejde konceptualiserende? Hvordan skal opgaven skrives?

 

Litteratur:

 • Bitsch Olsen & Pedersen: "Problemstilling og problemformulering", kapitel 2 i Problemorienteret Projektarbejde (Samfundslitteratur)
 • Evt. koncept-litteratur?

 

 

Forelæsning 13: Design som evne til at se sammenhængende processer (Niels) - 9. okt

Gæst: Designforsker eller designer (Morten finder)

 

 • Her er jeg lidt blank... :)

 

 

Forelæsning 14: Webproces - sådan designer man social software (Morten) - 11. okt

Hvordan arbejder man processuelt med social software? Hvad skal man have styr på? Hvilke faser skal man igennem og hvad ligger der i dem?

 

Litteratur:

 • Evt. Kelly Goto?
 • Ellers min egen lille model - på nær hvis du ikke synes om den?

 

Gæst: Peter Svarre?

 

 

 

Uge 8 & 9: Kritiske perspektiver og teoretiske vinkler

 

 

Hvordan kan vi analysere og kritisere social software? På hvilke niveauer? Hvilke teoretiske udgangspunkter benyttes som regel til at anskue hvad der foregår. Hvilke andre kunne man forestille sig?

 

Øvelser

- opstille problemformuleringer, arbejde med den teoretiske del af en evt. opgave.

 

Forelæsning 15: Troværdighed, tillid og afsenderfragmentering (Niels) 16. oktober

Hvordan ændrer afsenderinstansen sig i den digitale verden? Og hvordan lærer vi som brugere at navigere i og vurdere hvad vi kan stole på?

Gæst: Elisabeth Hoff-Clausen?

 

 

Forelæsning 16: Demokratisering - politik, økonomi, samfund (Morten) 18. oktober

 

Litteratur:

 

Gæst: Jeppe Kabell? Nicolai Thyssen? Kim Elmose?

 

Forelæsning 17: New media og kritik (Niels) 23. oktober

Hvordan kan vi opstille et kulturkritisk perspektiv på nye medier og spcial software?

 

 

Forelæsning 18: Fællesskabs- og community-teori (Morten) 25. oktober

 

 

 

Uge 10 & 11 : Alternative vinkler

For eksempel Creative Commons, Selvfremstilling online, Socialistisk projekt, open source, musik? osv.

 

 

Forelæsning 19: Ophavsret og forholdet mellem ejerskab og kultur (Niels) 30. oktober

Gæst: Henrik Moltke

 

 

Forelæsning 20: Musik og remix-kultur (Morten) 1. november

 

Litteratur:

 

Forelæsning 22: Selvfremstilling (Niels) 6. november

Gæst: Abelone Glahn?

 

 

Forelæsning 21: Store samarbejder (open source, p2p, Wikipedia...) (Morten) 8. november

Hvad er peer production? Hvordan kan store samarbejder fungere? Tekniske samarbejder, aktive samarbejder, hvem gør hvad, hvad skal til?

 

Litteratur:

 • Wikinomics, kapitel 3, "The Peer Pioneers"
 • Evt. andet, hvis du har forslag?

 

 

 

Uge 12: Selvvalgte emner

Med en deadline midt i kurset hvor de studerende bliver enige om, hvad de helst vil bruge to undervisningsgange på at diskutere

 

13. november

15. november

 

Uge 13 & 14: Eksamensforberedelse & Afslutning

Opsummeringer, spørgsmål, præsentationer for hinanden

 

20. november

22. november

27. november

29. november

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.