| 
View
 

Lektionsplan

This version was saved 16 years, 1 month ago View current version     Page history
Saved by PBworks
on August 20, 2007 at 9:34:07 am
 

 

 

Uge 1: Opstart

 

Opstart, formålet med kurset, forventningsafklaring

Overordnet introduktion

 

 

 

Forelæsning 1: Om kurset (Niels, Morten) - 28. august

 • Om kurset
 • Oversigt over litteraturen
 • Oversigt over emnerne
 • Forventningsafstemning
 • Deltagelse
 • Opgaven - hvordan, hvor lang, om hvad osv.

 

Litteratur: Ingen

Øvelser: Ingen

 

Forelæsning 2: Introduktion til Social Software (Niels, Morten) - 30. august

Hvad er social software? Eksempler, perspektiver, ord og definitioner

 

Litteratur:

 • Mayfield: "Discussing Social Media" (http://many.corante.com/archives/2004/07/22/discussing_social_media.php)
 • Tapscott & Williams: "Wikinomics", kapitel 1 i Wikinomics (http://www.wikinomics.com/book/IntroAndOne.pdf)
 • O'Reilly: "What is Web 2.0" (http://www.oreillynet.com/lpt/a/6228)

 

 

Øvelser: Ingen

 

Uge 2 & 3: Historisk & Kulturel ramme

Introduktion af terminologi og fælles mapping af hvor de forskellige skiller sig ud fra hinanden (social software, web 2.0, HCI, pervasive computing, mobile computing, locative media, new media, etc.)

 

 

Forelæsning 3: Historisk ramme (Niels) - 4. sep

Et historisk oprids af computerens, internettets og social softwares historie.

 

Litteratur:

 

 

Øvelse:

 

Forelæsning 4: Sociologisk og kulturel ramme (Morten) 6. sep

Hvad gør internettet ved samfundet? Hvordan udfolder samfundet sig på internettet? Hvilke typer kulturer opstår på internettet?

 

Litteratur:

 • Castells, The Internet Galaxy, Kap2 "The Culture of the Internet"
 • Giddens, En løbsk verden, kap. 1: "Globalisering"
 • Stine Gotved: "Time and space in cyber social reality" 

 

 Øvelse: Præsentationer fra sidste gang

 

Forelæsning 5: Medieforskning/internetforskning (Niels) - 11. sep

Med hvilke briller skal vi se social software?

 

 • Meyrowitz: "Tre paradigmer i medieforskningen"
 • Niels Ole Finnemann, Internettet i et mediehistorisk perspektiv, Kap 2 & 3 "De fem informationssamfund" og "Fra det fjerde til det femte info-samfund"
 • Kap 1 fra New Media: A Critical Introduction
 • Shirky, "Social Software and the Politics of Groups", http://www.shirky.com/writings/group_politics.html

 

Øvelse: Fælles skabelse af definition

 

Forelæsning 6: Terminologi og definitioner (Morten) - 13. sep

Hvad er social software? Hvad er grænserne? Og hvad med sociale medier? Web 2.0? Hvad ligger inden for og udenfor? Hvad kan det hele bruges til? Hvad er væsensforskelligt fra "ikke-social" software?

 

Litteratur:

 

Øvelse: Fælles skabelse af definition (fortsat)

 

Uge 4 & 5: Genrer & Eksempler

 

Forelæsning 7: Genreteori og weblogs (Niels) - 18. sep

Hvordan kan vi bruge et genreperspektiv i forhold til social software? Og hvilken genre er en weblog?

Gæst: Corporate blogger, socialsquare, Tanja Christiansen...

 

 

Øvelse: Genrer

 

Forelæsning 8: Communities, presence, billeddeling (Morten) - 20. sep

Tre dele: Hvad er communities? Hvad er billeddelingstjenester? Hvad kan Presence?

 

Litteratur:

 • Malene Charlotte Larsen: "Når unge taler medier – om venskaber, tudefjæs og net-ægteskaber" (http://www.samsonnet.dk/samson_/vis_artikel.php?id=106)
 • Malene Charlotte Larsen: "Kærlighed og venskab på Arto.dk" (http://www.ell.aau.dk/fileadmin/user_upload/documents/staff/Malene_Larsen_-_Documents/Kaerlighed_og_venskab_paa_Arto.dk.pdf)
 • Kris R. Cohen: "What does the photoblog want?"
 • Java, Finin, Song, Tseng: "Why we Twitter", http://ebiquity.umbc.edu/_file_directory_/papers/369.pdf
 • Boyd: Social Networks And The New Tribalism, http://www.stoweboyd.com/message/2007/08/blonde-20-on-so.html

 

 

Øvelse: Manifest

 

Forelæsning 9: Wikier, folksonomier, kollektiv intelligens (Niels) - 25. sep

Wikien som genre og metafor for den del af social software, der handler om samarbejde

 

 

 

 

Øvelse: Manifest - korte præsentationer

 

Forelæsning 10: Tekniske elementer (Morten) - 27. sep

 

Hvad er API, RSS, XML, Widgets, Ajax...?

 

Litteratur (kun online):

 

Gæster: Kasper Garnæs &Rasmus Luckow-Nielsen fra mitKBH.

 

Øvelse: Manifest - finpudsning og indlægning i wiki

 

Uge 6 & 7: Proces, design og konceptudvikling

Sådan gør man, socialt interaktionsdesign, konceptualisering, problemorientering, grafisk design

 

 

Forelæsning 11: Hvad er design? (Niels) 2. okt

Hvordan kan vi forstå design som andet end objekter? Og hvilke designsyn er mest frugtbare i forhold til social software?

 

 

 

Øvelse: Gruppedannelse, find et tema for opgaven: Hvad kunne vi tænke os at skrive om overordnet?

 

Forelæsning 12: Problemorientering og konceptualisering, opgaven (Morten) - 4. okt

Hvad vil det sige at arbejde problemorienteret? Hvordan går man grundlæggende til det at arbejde konceptualiserende? Hvordan skal opgaven skrives?

 

Litteratur:

 • Bitsch Olsen & Pedersen: "Problemstilling og problemformulering", kapitel 2 i Problemorienteret Projektarbejde (Samfundslitteratur)

 

Øvelse: Problemformulering til opgaven (og vejledning om det): Hvilket problem vil vi løse med social software?

 

Forelæsning 13: Gruppedynamikker og social usability (Niels) - 9. okt

Hvordan er software, som egner sig til grupper, anderledes end konventionel software til enkelte brugere?

 

 

Øvelse: Problemformulering til opgaven (og vejledning om det): Hvilket problem vil vi løse med social software?

 

Forelæsning 14: Webproces - sådan designer man social software (Morten) - 11. okt

Hvordan arbejder man processuelt med social software? Hvad skal man have styr på? Hvilke faser skal man igennem og hvad ligger der i dem?

 

Litteratur:

 • Goto & Cotler: "Core Process Overview", kap2 i Web ReDesign 2.0
 

Øvelse: Koncept: Hvordan vil vi løse vores problem med social software? Indledende overvejelser

 

Uge 8 & 9: Kritiske perspektiver og teoretiske vinkler

 

 

Hvordan kan vi analysere og kritisere social software? På hvilke niveauer? Hvilke teoretiske udgangspunkter benyttes som regel til at anskue hvad der foregår. Hvilke andre kunne man forestille sig?

 

Forelæsning 15: Troværdighed, tillid og afsenderfragmentering (Niels) 23. oktober

Hvordan ændrer afsenderinstansen sig i den digitale verden? Og hvordan lærer vi som brugere at navigere i og vurdere hvad vi kan stole på?

Gæst: Elisabeth Hoff-Clausen?

 

 

 

Øvelse: Valg af tema til selvvalgte emner i slutningen af november.

 

Forelæsning 16: Demokratisering - politik, økonomi, samfund (Morten) 25. oktober

 

Litteratur:

 

Øvelse: Udarbejdelse af disposition, koncept, metode og teoriafsnit til opgaven, vejledning

 

Forelæsning 17: New media og kritik (Niels) 30. oktober

Hvordan kan vi opstille et kulturkritisk perspektiv på nye medier og spcial software?

 

 

Øvelse: Udarbejdelse af disposition, koncept, metode og teoriafsnit til opgaven, vejledning

 

Forelæsning 18: Fællesskabs- og community-teori (Morten) 1. november

 

 

Øvelse: Udarbejdelse af disposition, koncept, metode og teoriafsnit til opgaven, vejledning, aflevere oplæg til opponent-gruppe

 

Uge 10 & 11 : Alternative vinkler

 

 

 

Forelæsning 19: Ophavsret og forholdet mellem ejerskab og kultur (Niels) 6. november

Gæst: Henrik Moltke

 

 

 • Filmen Good Copy Bad Copy

 

Øvelse: Forberede opponering (første time), opponering (anden time)

 

Forelæsning 20: Musik og remix-kultur (Morten) 8. november

 

Litteratur:

 

Øvelse: Udarbejdelse af koncept, metode og teoriafsnit til opgaven på baggrund af opponent-gruppens kritik, vejledning

 

Forelæsning 21: Selvfremstilling (Niels) 13. november

Gæst: Abelone Glahn?

 

 

Øvelse: Videre arbejde med opgaven

 

Forelæsning 22: Store samarbejder (open source, p2p, Wikipedia...) (Morten) 15. november

Hvad er peer production? Hvordan kan store samarbejder fungere? Tekniske samarbejder, aktive samarbejder, hvem gør hvad, hvad skal til?

 

Litteratur:

 • Tapscott & Williams: "The Peer Pioneers", kapitel 3 i Wikinomics

 

Øvelse: Videre arbejde med opgaven

 

 

Uge 12: Selvvalgte emner

 

 

Forelæsning 23, 20. november: ??

 

 

 

Litteratur: ??

Øvelse: Fremlæggelse af projekter for hinanden og kritik

 

Forelæsning 24, 22. november: ??

 

Litteratur: ??

Øvelse: Fremlæggelse af projekter for hinanden og kritik

 

Uge 13 & 14: Eksamensforberedelse, vejledning & afslutning

Opsummeringer, vejledning, spørgsmål

 

 

27. november

29. november

4. december

6. december

 

En af gangene er der præsentationer af jeres koncepter for udefrakommende eksperter.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.