| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Lektionsplan

This version was saved 15 years, 6 months ago View current version     Page history
Saved by PBworks
on September 11, 2007 at 12:57:17 pm
 

 

 

Uge 1: Opstart

 

Opstart, formålet med kurset, forventningsafklaring

Overordnet introduktion

 

 

 

Kursusgang 1: Om kurset (Niels, Morten) - 28. august

 • Om kurset
 • Oversigt over litteraturen
 • Oversigt over emnerne
 • Forventningsafstemning
 • Deltagelse
 • Opgaven - hvordan, hvor lang, om hvad osv.

 

Litteratur: Ingen

Øvelser: Ingen

Slides: 01_introduktion2.pdf

 

Kursusgang 2: Introduktion til Social Software (Niels, Morten) - 30. august

Hvad er social software? Eksempler, perspektiver, ord og definitioner

 

Litteratur:

 1. O'Reilly: "What is Web 2.0" http://www.oreillynet.com/lpt/a/6228
 2. Tapscott & Williams: "Wikinomics", kapitel 1 i Wikinomics http://www.wikinomics.com/book/IntroAndOne.pdf
 3. Mayfield: "Discussing Social Media" http://many.corante.com/archives/2004/07/22/discussing_social_media.php

 

 

Slides: 02_socialsoftware.pdf

 

Summeøvelse: Hvad kan forskellige virksomheder/organisationer/grupper bruge social software til?

 

 

Uge 2 & 3: Historisk & Kulturel ramme

Introduktion af terminologi og fælles mapping af hvor de forskellige skiller sig ud fra hinanden (social software, web 2.0, HCI, pervasive computing, mobile computing, locative media, new media, etc.)

 

 

Kursusgang 3: Historisk ramme (Niels) - 4. sep

Et historisk oprids af computerens, internettets og social softwares historie.

 

Litteratur:

 1. Castells, The Internet Galaxy, Kap1 "Lessons from the History of the Internet"
 2. Christopher Allen, "Tracing the Evolution of Social Software", http://www.lifewithalacrity.com/2004/10/tracing_the_evo.html
 3. Marshall McLuhan, Understanding Media, Kap 1 "The Medium is the Message"

 

 

Slides: 03_historie.pdf, 03_historie_printvenlig.pdf

 

Øvelse:

 

Kursusgang 4: Sociologisk og kulturel ramme (Morten) 6. sep

Hvad gør internettet ved samfundet? Hvordan udfolder samfundet sig på internettet? Hvilke typer kulturer opstår på internettet?

 

Litteratur:

 1. Castells, The Internet Galaxy, Kap2 "The Culture of the Internet"
 2. Giddens, En løbsk verden, kap. 1: "Globalisering"
 3. Stine Gotved: "Time and space in cyber social reality" 467.pdf

 

Øvelse: Præsentationer fra sidste gang

Slides: 04_sociologiskramme.pdf

 

Kursusgang 5: Medieforskning/internetforskning (Niels) - 11. sep

Med hvilke briller skal vi se social software?

 

 1. Meyrowitz: "Tre paradigmer i medieforskningen"
 2. Kap 1 fra New Media: A Critical Introduction
 3. Shirky, "Social Software and the Politics of Groups", http://www.shirky.com/writings/group_politics.html

 

 • Sekundært: Niels Ole Finnemann, Internettet i et mediehistorisk perspektiv, Kap 2 & 3 "De fem informationssamfund" og "Fra det fjerde til det femte info-samfund"

 

Øvelse gang 5+6:

Formuler en definition af social software (gerne i grupper), og skriv en kort motivation.

Tag kortfattet stilling til, hvordan minimum tre af de læste tekster fra tema 1 kan bruges som hjælp/udgangspunkt for en definition. Vær gerne kritisk.

 

Kursusgang 6: Terminologi og definitioner (Morten) - 13. sep

Hvad er social software? Hvad er grænserne? Og hvad med sociale medier? Web 2.0? Hvad ligger inden for og udenfor? Hvad kan det hele bruges til? Hvad er væsensforskelligt fra "ikke-social" software?

 

Litteratur:

 

Øvelse: Arbejd videre på definitionen. Den skal gerne fylde ca. 1 side, som lægges ind i wikien hvorfra den kan redigeres videre.

 

Uge 4 & 5: Genrer & Eksempler

 

Kursusgang 7: Genreteori og weblogs (Niels) - 18. sep

Hvordan kan vi bruge et genreperspektiv i forhold til social software? Og hvilken genre er en weblog?

 

 

Øvelser gang 7:

Fremlæg definitionerne for hinanden.

Diskussion og (konstruktiv) kritik.

 

Kursusgang 8: Communities, presence, billeddeling (Morten) - 20. sep

Tre dele: Hvad er communities? Hvad er billeddelingstjenester? Hvad kan Presence?

 

Litteratur:

 • Malene Charlotte Larsen: "Når unge taler medier – om venskaber, tudefjæs og net-ægteskaber" (http://www.samsonnet.dk/samson_/vis_artikel.php?id=106)
 • Malene Charlotte Larsen: "Kærlighed og venskab på Arto.dk" (http://www.ell.aau.dk/fileadmin/user_upload/documents/staff/Malene_Larsen_-_Documents/Kaerlighed_og_venskab_paa_Arto.dk.pdf)
 • Kris R. Cohen: "What does the photoblog want?"
 • Java, Finin, Song, Tseng: "Why we Twitter", http://ebiquity.umbc.edu/_file_directory_/papers/369.pdf
 • Boyd: Social Networks And The New Tribalism, http://www.stoweboyd.com/message/2007/08/blonde-20-on-so.html

 

Gæst: Malene Charlotte Larsen, http://malenel.wordpress.com/

 

Øvelser gang 8:

Vend tilbage til jeres definition. Karakteriser tre genrer og argumentér for, hvorvidt de hører ind under jeres definition eller ej. Skriv en kort motivation for hvorfor (ikke). Tilpas evt. jeres definition af social software om nødvendigt. (Mini-opgaven er nu ca. 2-3 sider som rettes til i wikien)

 

Kursusgang 9: Wikier, folksonomier, kollektiv intelligens (Niels) - 25. sep

Wikien som genre og metafor for den del af social software, der handler om samarbejde

 

 

 

 

Øvelser gang 9:

1. time: Vi diskuterer i fællesskab eventuelle problemer med at definere genrerne.

2. time: Manifest – opstart:

Skriv med baggrund i jeres definition et kort manifest for hvad I vil bruge social software til. Hvad vil I opnå med social software?

 

Kursusgang 10: Tekniske elementer (Morten) - 27. sep

 

Hvad er API, RSS, XML, Widgets, Ajax...?

 

Litteratur (kun online):

 

Gæster: Kasper Garnæs & Rasmus Luckow-Nielsen fra mitKBH.

 

Øvelser gang 10:

1. time: Færdiggør jeres manifest og forbered præsentation.

2. time: Præsentationer af manifester for hinanden (á ca. 5-10 minutter pr. manifest)

Mini-opgaven redigeres færdig i wikien og er nu ca. 3-4 sider med en disposition i retning af:

1. Hvad er social software?

2. Hvad er genre 1, 2 og 3?

3. Hvordan kan 1, 2, 3 kaldes social software?

4. Manifest: Hvad kunne vi tænke os at gøre/skabe/ændre med social software?

 

Uge 6 & 7: Proces, design og konceptudvikling

Sådan gør man, socialt interaktionsdesign, konceptualisering, problemorientering, grafisk design

 

Kursusgang 11: Hvad er design? (Niels) 2. okt

Hvordan kan vi forstå design som andet end objekter? Og hvilke designsyn er mest frugtbare i forhold til social software?

 

 

Gæst: Martin Sønderlev Christensen, Ph.D., nowuseit.com

 

Øvelse: Gruppedannelse, find et tema for opgaven: Hvad kunne vi tænke os at skrive om overordnet?

 

Kursusgang 12: Problemorientering og konceptualisering, opgaven (Morten) - 4. okt

Hvad vil det sige at arbejde problemorienteret? Hvordan går man grundlæggende til det at arbejde konceptualiserende? Hvordan skal opgaven skrives?

 

Litteratur:

 • Bitsch Olsen & Pedersen: "Problemstilling og problemformulering", kapitel 2 i Problemorienteret Projektarbejde (Samfundslitteratur)

 

Gæst: Peter Svarre

 

Øvelse: Problemformulering til opgaven (og vejledning om det): Hvilket problem vil vi løse med social software?

 

Kursusgang 13: Gruppedynamikker og social usability (Niels) - 9. okt

Hvordan er software, som egner sig til grupper, anderledes end konventionel software til enkelte brugere?

 

 

Gæst: Nadja Pass, redaktør på Reflexioner, lægger op diskussion af projektet SHARE A BRAINWAVE som hun har sat i værk. Nadja blogger i øvrigt på nadjasreflexioner.net.

 

Øvelse: Problemformulering til opgaven (og vejledning om det): Hvilket problem vil vi løse med social software?

 

Kursusgang 14: Webproces - sådan designer man social software (Morten) - 11. okt

Hvordan arbejder man processuelt med social software? Hvad skal man have styr på? Hvilke faser skal man igennem og hvad ligger der i dem?

 

Litteratur:

 • Goto & Cotler: "Core Process Overview", kap2 i Web ReDesign 2.0
 

Øvelse: Koncept: Hvordan vil vi løse vores problem med social software? Indledende overvejelser

 

Uge 8 & 9: Kritiske perspektiver og teoretiske vinkler

 

 

Hvordan kan vi analysere og kritisere social software? På hvilke niveauer? Hvilke teoretiske udgangspunkter benyttes som regel til at anskue hvad der foregår. Hvilke andre kunne man forestille sig?

 

Kursusgang 15: Tillid, troværdighed og afsenderfragmentering (Niels) 23. oktober

Hvordan ændrer afsenderinstansen sig i den digitale verden? Og hvordan lærer vi som brugere at navigere i og vurdere hvad vi kan stole på?

 

 

 

Øvelse: Valg af tema til selvvalgte emner i slutningen af november.

 

Kursusgang 16: Demokratisering - politik, økonomi, samfund (Morten) 25. oktober

 

Litteratur:

 

 

Øvelse: Udarbejdelse af disposition, koncept, metode og teoriafsnit til opgaven, vejledning

 

Kursusgang 17: New media og kritik (Niels) 30. oktober

Hvordan kan vi opstille et kulturkritisk perspektiv på nye medier og spcial software?

 

 

Øvelse: Udarbejdelse af disposition, koncept, metode og teoriafsnit til opgaven, vejledning

 

Kursusgang 18: Fællesskabs- og community-teori (Morten) 1. november

 

 

Øvelse: Udarbejdelse af disposition, koncept, metode og teoriafsnit til opgaven, vejledning, aflevere oplæg til opponent-gruppe

 

Uge 10 & 11 : Alternative vinkler

 

Kursusgang 19: Ophavsret og forholdet mellem ejerskab og kultur (Niels) 6. november

 

 

 • Filmen Good Copy Bad Copy

 

Øvelse: Forberede opponering (første time), opponering (anden time)

 

Kursusgang 20: Musik og remix-kultur (Morten) 8. november

 

Litteratur:

 

Øvelse: Udarbejdelse af koncept, metode og teoriafsnit til opgaven på baggrund af opponent-gruppens kritik, vejledning

 

Kursusgang 21: Selvfremstilling (Niels) 13. november

 

 

Øvelse: Videre arbejde med opgaven

 

Kursusgang 22: Store samarbejder (open source, p2p, Wikipedia...) (Morten) 15. november

Hvad er peer production? Hvordan kan store samarbejder fungere? Tekniske samarbejder, aktive samarbejder, hvem gør hvad, hvad skal til?

 

Litteratur:

 • Tapscott & Williams: "The Peer Pioneers", kapitel 3 i Wikinomics

 

Øvelse: Videre arbejde med opgaven

 

Uge 12: Selvvalgte emner

 

Kursusgang 23, 20. november: ??

 

Litteratur: ??

Øvelse: Fremlæggelse af projekter for hinanden og kritik

 

Kursusgang 24, 22. november: ??

 

Litteratur: ??

Øvelse: Fremlæggelse af projekter for hinanden og kritik

 

Uge 13 & 14: Eksamensforberedelse, vejledning & afslutning

Opsummeringer, vejledning, spørgsmål

 

 

27. november

29. november

4. december

6. december

 

En af gangene er der præsentationer af jeres koncepter for udefrakommende eksperter.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.