| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Lektionsplan

This version was saved 16 years, 8 months ago View current version     Page history
Saved by PBworks
on November 13, 2007 at 8:41:28 pm
 

  1. Uge 1: Opstart
   1. 28/8 Kursusgang 1: Om kurset
   2. 30/8 Kursusgang 2: Introduktion til Social Software
  2. Uge 2 & 3: Historisk & Kulturel ramme
   1. 4/9 Kursusgang 3: Historisk ramme
   2. 6/9 Kursusgang 4: Sociologisk og kulturel ramme
   3. 11/9 Kursusgang 5: Medieforskning/internetforskning
   4. 13/9 Kursusgang 6: Terminologi og definitioner
  3. Uge 4 & 5: Genrer & Eksempler
   1. 18/9 Kursusgang 7: Genreteori og weblogs
   2. 20/9 Kursusgang 8: Communities, presence, billeddeling
   3. 25/9 Kursusgang 9: Wikier, folksonomier, kollektiv intelligens
   4. 27/9 Kursusgang 10: Tekniske elementer
  4. Uge 6 & 7: Proces, design og konceptudvikling
   1. 2/10 Kursusgang 11: Hvad er design?
   2. 4/10 Kursusgang 12: Problemorientering og konceptualisering, opgaven
   3. 9/10 Kursusgang 13: Gruppedynamik og social usability
   4. 11/10 Kursusgang 14: Webproces - sådan designer man social software
  5. Uge 8 & 9: Kritiske perspektiver og teoretiske vinkler
   1. 23/10 Kursusgang 15: Tillid, troværdighed og afsenderfragmentering
   2. 25/10 Kursusgang 16: Demokratisering - politik, økonomi, samfund
   3. 30/10 Kursusgang 17: Social software i en kritisk optik
   4. 1/11 Kursusgang 18: Fællesskabs- og community-teori
  6. Uge 10 & 11 : Alternative vinkler
   1. 6/11 Kursusgang 19: Musik og remix-kultur
   2. 8/11 Kursusgang 20: Mobile medier som social software  
   3. 13/11 Kursusgang 21: Selvfremstilling
   4. 15/11 Kursusgang 22: Store samarbejder (open source, p2p, Wikipedia...)
  7. Uge 12, 13, 14: Selvvalgte emner, Eksamensforberedelse, osv.  
   1. 20/11 Kursusgang 23: Ophavsret og forholdet mellem ejerskab og kultur
   2. 22/11 Kursusgang 24: Social software og iværksætteri - case: Spot a Job
   3. 27/11 Kursusgang 25: Social software i en virksomhed - case: IBM
   4. 29/11 Kursusgang 26
   5. 4/12 Kursusgang 27: I det virkelige liv
   6. 6/12 Kursusgang 28: Afslutning

 

 

Uge 1: Opstart

 

Opstart, formålet med kurset, forventningsafklaring

Overordnet introduktion

 

 

 

28/8 Kursusgang 1: Om kurset

(Niels, Morten)

 

 • Om kurset
 • Oversigt over litteraturen
 • Oversigt over emnerne
 • Forventningsafstemning
 • Deltagelse
 • Opgaven - hvordan, hvor lang, om hvad osv.

 

Litteratur: Ingen

Øvelser: Ingen

Slides: 01_introduktion2.pdf

 

30/8 Kursusgang 2: Introduktion til Social Software

 

(Niels, Morten)

Hvad er social software? Eksempler, perspektiver, ord og definitioner

 

Litteratur:

 1. O'Reilly: "What is Web 2.0" http://www.oreillynet.com/lpt/a/6228
 2. Tapscott & Williams: "Wikinomics", kapitel 1 i Wikinomics http://www.wikinomics.com/book/IntroAndOne.pdf
 3. Mayfield: "Discussing Social Media" http://many.corante.com/archives/2004/07/22/discussing_social_media.php

 

 

Slides: 02_socialsoftware.pdf

 

Summeøvelse: Hvad kan forskellige virksomheder/organisationer/grupper bruge social software til?

 

 

Uge 2 & 3: Historisk & Kulturel ramme

Introduktion af terminologi og fælles mapping af hvor de forskellige skiller sig ud fra hinanden (social software, web 2.0, HCI, pervasive computing, mobile computing, locative media, new media, etc.)

 

 

4/9 Kursusgang 3: Historisk ramme

 

(Niels)

Et historisk oprids af computerens, internettets og social softwares historie.

 

Litteratur:

 1. Castells, The Internet Galaxy, Kap1 "Lessons from the History of the Internet"
 2. Christopher Allen, "Tracing the Evolution of Social Software", http://www.lifewithalacrity.com/2004/10/tracing_the_evo.html
 3. Marshall McLuhan, Understanding Media, Kap 1 "The Medium is the Message"

 

 

Slides: 03_historie.pdf, 03_historie_printvenlig.pdf

 

Øvelse:

 

6/9 Kursusgang 4: Sociologisk og kulturel ramme

 

(Morten)

Hvad gør internettet ved samfundet? Hvordan udfolder samfundet sig på internettet? Hvilke typer kulturer opstår på internettet?

 

Litteratur:

 1. Castells, The Internet Galaxy, Kap2 "The Culture of the Internet"
 2. Giddens, En løbsk verden, kap. 1: "Globalisering"
 3. Stine Gotved: "Time and space in cyber social reality" 467.pdf

 

Øvelse: Præsentationer fra sidste gang

Slides: 04_sociologiskramme.pdf

 

11/9 Kursusgang 5: Medieforskning/internetforskning

 

(Niels)

Med hvilke briller skal vi se social software?

 

 1. Meyrowitz: "Tre paradigmer i medieforskningen"
 2. Kap 1 fra New Media: A Critical Introduction
 3. Shirky, "Social Software and the Politics of Groups", http://www.shirky.com/writings/group_politics.html

 

 • Sekundært: Niels Ole Finnemann, Internettet i et mediehistorisk perspektiv, Kap 2 & 3 "De fem informationssamfund" og "Fra det fjerde til det femte info-samfund"

 

Øvelse gang 5+6:

Formuler en definition af social software (gerne i grupper), og skriv en kort motivation.

Tag kortfattet stilling til, hvordan minimum tre af de læste tekster fra tema 1 kan bruges som hjælp/udgangspunkt for en definition. Vær gerne kritisk.

 

Slides: 05_medieforskning.pdf, 05_medieforskning_printvenlig.pdf

 

 

 

13/9 Kursusgang 6: Terminologi og definitioner

 

(Morten)

Hvad er social software? Hvad er grænserne? Og hvad med sociale medier? Web 2.0? Hvad ligger inden for og udenfor? Hvad kan det hele bruges til? Hvad er væsensforskelligt fra "ikke-social" software?

 

Litteratur:

 

Øvelse: Arbejd videre på definitionen. Den skal gerne fylde ca. 1 side, som lægges ind i wikien hvorfra den kan redigeres videre.

 

Slides: 06_definitioner.pdf

 

 

 

Uge 4 & 5: Genrer & Eksempler

 

18/9 Kursusgang 7: Genreteori og weblogs

 

(Niels)

Hvordan kan vi bruge et genreperspektiv i forhold til social software? Og hvilken genre er en weblog?

 

 1. Kristensen og Madsen-Mygdal, Weblogs, kap 1 og 2
 2. Miller & Shepherd, "Blogging as Social Action", http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/blogging_as_social_action_a_genre_analysis_of_the_weblog.html
 3. Blood, "Weblogs: A History and Perspective", http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html

 

Øvelser gang 7:

Fremlæg definitionerne for hinanden.

Diskussion og (konstruktiv) kritik.

 

Slides: 07_genrer&blogs.pdf & 07_genrer&blogs_printvenlig.pdf

 

20/9 Kursusgang 8: Communities, presence, billeddeling

 

(Morten)

Tre dele: Hvad er communities? Hvad er billeddelingstjenester? Hvad kan Presence?

 

Litteratur:

 1. Malene Charlotte Larsen: "Kærlighed og venskab på Arto.dk" (http://www.ell.aau.dk/fileadmin/user_upload/documents/staff/Malene_Larsen_-_Documents/Kaerlighed_og_venskab_paa_Arto.dk.pdf)
 2. Java, Finin, Song, Tseng: "Why we Twitter", http://ebiquity.umbc.edu/_file_directory_/papers/369.pdf
 3. Kris R. Cohen: "What does the photoblog want?"
 4. Malene Charlotte Larsen: "Når unge taler medier – om venskaber, tudefjæs og net-ægteskaber" (http://www.samsonnet.dk/samson_/vis_artikel.php?id=106)
 5. Boyd: Social Networks And The New Tribalism, http://www.stoweboyd.com/message/2007/08/blonde-20-on-so.html

Gæst: Malene Charlotte Larsen, http://malenel.wordpress.com/

 

Slides (Malenes): 08_malene.pdf

Slides (Mortens, rent faktisk først præsenteret 27.9): 08_presence-photosharing.pdf

 

Øvelser gang 8:

Vend tilbage til jeres definition. Karakteriser tre genrer og argumentér for, hvorvidt de hører ind under jeres definition eller ej. Skriv en kort motivation for hvorfor (ikke). Tilpas evt. jeres definition af social software om nødvendigt. (Mini-opgaven er nu ca. 2-3 sider som rettes til i wikien)

 

25/9 Kursusgang 9: Wikier, folksonomier, kollektiv intelligens

 

(Niels)

Wikien som genre og metafor for den del af social software, der handler om samarbejde

 

 1. Jenkins, "Interactive Audiences", http://web.mit.edu/cms/People/henry3/collective%20intelligence.html
 2. Schiff, "Know it All", http://www.newyorker.com/archive/2006/07/31/060731fa_fact
 3. Pass, "Waltzing the wiki-wonderland", http://reflexioner.mono-hq.com/upl/9392/1831wiki.pdf

 

       Sekundært:

 • Knobel & Lankshear: "What am I Bid?"

 

Slides: 09_wikier_mm.pdf, 09_wikier_mm_printvenlig.pdf

 

Øvelser gang 9:

1. time: Vi diskuterer i fællesskab eventuelle problemer med at definere genrerne.

2. time: Manifest – opstart:

Skriv med baggrund i jeres definition et kort manifest for hvad I vil bruge social software til. Hvad vil I opnå med social software?

 

27/9 Kursusgang 10: Tekniske elementer

(Morten)

 

Hvad er API, RSS, XML, Widgets, Ajax...?

 

Litteratur (kun online):

 

Slides: 10_tekniskeelementer.pdf

 

Gæster: Kasper Garnæs & Rasmus Luckow-Nielsen fra mitKBH.

Slides: Google Presentation

 

Øvelser gang 10: Færdiggør jeres manifest og forbered præsentation.

 

 

Mini-opgaven redigeres færdig i wikien og er nu ca. 3-4 sider med en disposition i retning af:

1. Hvad er social software?

2. Hvad er genre 1, 2 og 3?

3. Hvordan kan 1, 2, 3 kaldes social software?

4. Manifest: Hvad kunne vi tænke os at gøre/skabe/ændre med social software?

 

Uge 6 & 7: Proces, design og konceptudvikling

Sådan gør man, socialt interaktionsdesign, konceptualisering, problemorientering, grafisk design

 

2/10 Kursusgang 11: Hvad er design?

 

(Niels)

Hvordan kan vi forstå design som andet end objekter? Og hvilke designsyn er mest frugtbare i forhold til social software?

 

 1. Laurel (ed.), Design Research, uddrag: "Bringing Clarity to the 'Fuzzy Front End'" p. 145-154, "Research Methods for Designing Effective Experiences" p. 155-163, "Interdisciplinary Design Research" p. 193-200.
 2. Shirky, "Situated Software", http://www.shirky.com/writings/situated_software.html
 3. McCullough, Digital Ground Kap1 "Interactive Futures"

 

Gæst: Martin Sønderlev Christensen, Ph.D., nowuseit.com

 

Slides (Martins): 11_socialsoftwaredesign.pdf

 

Øvelser:

1. time: Præsentationer af manifester for hinanden (á ca. 5-10 minutter pr. manifest)

2. time: Fælles brainstorm på mulige emner for opgaver - med udgangspunkt i at alle opgaver skal have et produktionselement - noget gruppen har "designet".

 

4/10 Kursusgang 12: Problemorientering og konceptualisering, opgaven

 

(Morten)

Hvad vil det sige at arbejde problemorienteret? Hvordan går man grundlæggende til det at arbejde konceptualiserende? Hvordan skal opgaven skrives?

 

Litteratur:

 • Bitsch Olsen & Pedersen: "Problemstilling og problemformulering", kapitel 2 i Problemorienteret Projektarbejde (Samfundslitteratur)

 

Gæst: Peter Svarre

 

Slides: 12_opgaven.pdf

Slides (Peters): 12_svarre.pdf

 

 

Øvelse: Problemformulering til opgaven (og vejledning om det): Hvilket problem vil vi løse med social software?

 

9/10 Kursusgang 13: Gruppedynamik og social usability

 

(Niels)

Hvordan er software, som egner sig til grupper, anderledes end konventionel software til enkelte brugere?

 

 

Gæst: Nadja Pass, redaktør på Reflexioner, lægger op diskussion af projektet SHARE A BRAINWAVE som hun har sat i værk. Nadja blogger i øvrigt på nadjasreflexioner.net.

 

Slides:

13_Share_a_Brainwave.pdf

13_grupper_og_usability.pdf

 

Øvelser:

Gruppedannelse og projektideer

 

11/10 Kursusgang 14: Webproces - sådan designer man social software

 

(Morten)

Hvordan arbejder man processuelt med social software? Hvad skal man have styr på? Hvilke faser skal man igennem og hvad ligger der i dem?

 

Litteratur:

 • Goto & Cotler: "Core Process Overview", kap2 i Web ReDesign 2.0

 

Slides: 14_proces.pdf - model printbar: 14_model_print.pdf

 

Øvelse: Koncept: Hvordan vil vi løse vores problem med social software? Indledende overvejelser

 

Uge 8 & 9: Kritiske perspektiver og teoretiske vinkler

 

 

Hvordan kan vi analysere og kritisere social software? På hvilke niveauer? Hvilke teoretiske udgangspunkter benyttes som regel til at anskue hvad der foregår. Hvilke andre kunne man forestille sig?

 

23/10 Kursusgang 15: Tillid, troværdighed og afsenderfragmentering

 

(Niels)

Hvordan ændrer afsenderinstansen sig i den digitale verden? Og hvordan lærer vi som brugere at navigere i og vurdere hvad vi kan stole på?

 

 1. Miller, "Writing in a culture of Simulation: Ethos Online" http://www4.ncsu.edu/~crm/Publications/MillerBrepols01.pdf
 2. Lanham, "Digital Rhetoric: Theory, Practice, and Proporty"

 

 • Sekundært:
 • Foucault: "What is an author?"

 

Slides: 15_trovaerdighed.pdf

 

Øvelse: Valg af tema til selvvalgte emner i slutningen af november.

Emner, evalueringsforberedelse og lille snak,

 

25/10 Kursusgang 16: Demokratisering - politik, økonomi, samfund

 

(Morten)

 

Litteratur:

 

Slides: 16_demokratisering.pdf

 

Øvelse:

Vejledningsprocedurer og lille snak, "Mortens grupper"

 

30/10 Kursusgang 17: Social software i en kritisk optik

 

(Niels)

Hvordan kan vi opstille et kulturkritisk perspektiv på nye medier og social software?

 

 1. Manovich: "New Media From Borges to HTML"
 2. Lovink: "Blogging, the nihilist impulse" http://www.eurozine.com/articles/2007-01-02-lovink-da.html
 3. Lovink: "The Principles of Notworking" http://www.hva.nl/lectoraten/documenten/ol09-050224-lovink.pdf
 4. MacKenzie: "The Strange Meshing of Impersonal and Personal Forces in Technological Action"

 

Læsevejledning:

De to første tekster er som jeg ser det også de letteste at gå til. Lev Manovich er en fremtrædende teoretiker indenfor "new media" - en betegnelse der oftest handler ikke bare om "nye" medier, men om kunstneriske udfoldelser i digitale medier. I denne tekst - som er en introduktion til en historisk antologi om nye medier - fremsætter han bl.a. 8 påstande om hvordan man som forsker/kritiker bør anskue "new media".  Tekst nummer to af Geert Lovink er en tankevækkende - om end til tider lidt postulerende - kritik af blogging som fænomen.

Tekst nummer tre og fire er mere langhårede og teoretisk tunge. Lovink fremsætter nogle tanker til en netværksteori - på den ene side en kritik af, at der ikke er så meget nyt under solen i forhold til hvordan folk samarbejder og danner netværk online i forhold til førhen - på den anden side et forsøg på at komme med konstruktive bud på hvad der skal til for at netværk kan gøre en forskel i verden. MacKenzie-teksten er i mine øjne den sværeste - en teori om "teknologisk handlen" som noget der ligger et svært definerbart sted mellem det personlige, det upersonlige og det kollektive. Den skal jeg nok lade være med at høre jer i ;)

God læselyst!

 

Slides: 17_kritik.pdf

 

Øvelse:

Teori-afsnit (fælles øvelse og arbejde på opgaven)

 

1/11 Kursusgang 18: Fællesskabs- og community-teori

(Morten)

 

 

Læsevejledning: Hvis du aldrig har læst sociologisk teori, så prioriter Giddens øverst. Odlyzko som nummer to og Backstrom et al som nummer tre. Har du læst sociologisk teori før, kan du springe over Giddens-teksten. Når du læser Backstrom-teksten så gør ikke alt for meget, for at forstå de de matematiske formler til fulde, men fokuser på de generelle påstande i artiklen.

 

Slides: 18_faellesskab.pdf

 

Øvelse:

Metode-afsnit (fælles øvelse og arbejde på opgaven)

 

Uge 10 & 11 : Alternative vinkler

 

6/11 Kursusgang 19: Musik og remix-kultur

 

(Niels)

 

Litteratur:

 1. Manovich: "What Comes After Remix", http://manovich.net/DOCS/remix_2007_2.doc
 2. Manovich "Remixing and Remixability", http://manovich.net/DOCS/Remix_modular.doc,

 

Sekundært:

 

Læsevejledning:

De to Manovich-tekster er begge ufærdige manuskripter, som hovedsagligt har til formål at give nogle ideer om, hvordan remix-kultur kan forstås som noget, der rækker ud over musik-remix: Noget, der måske peger imod en omfattende og for vores tid ganske sigende kulturel kategori/karakteristik.

 

Øvelse: Vejledning, Niels' grupper

 

8/11 Kursusgang 20: Mobile medier som social software

 

 

(Morten)

 

Gæst: Kasper Kofod (http://www.floc.eu/)

 

Litteratur:

 

 

Slides: 20_kasper.pdf

 

Øvelse: Vejledning, Mortens grupper

Inden vejledningen skal I have første bud på teori og/eller metode-afsnit.

 

13/11 Kursusgang 21: Selvfremstilling

 

(Niels)

 

 1. Walker: "Mirrors and Shadows" http://www.floc.dk/socialsoftware/wp-content/uploads/mirrorsandshadows-final.pdf
 2. Mitchell, Me++, Kap3 "Wireless Bipeds"

 

Læsevejledning:

Walker-teksten er den af de to, der mest direkte handler om selvfremstilling i en tidsalder med blogging, billeddeling osv. Med inddragelse af relevante historiske og (kultur)teoretiske referencer. Kapitlet fra William J. Mitchells bog "Me++ : the cyborg self and the networked city" handler mindre direkte om selvfremstilling. Det er en mere essay-agtig tekst om individets tilstand i et komplekst netværkssamfund. Om rammerne for selvfremstilling, kunne man måske sige.

 

Øvelse: Arbejde på opgaven

 

15/11 Kursusgang 22: Store samarbejder (open source, p2p, Wikipedia...)

 

(Morten)

Hvad er peer production? Hvordan kan store samarbejder fungere? Tekniske samarbejder, aktive samarbejder, hvem gør hvad, hvad skal til?

 

Litteratur:

 • Tapscott & Williams: "The Peer Pioneers", kapitel 3 i Wikinomics

 

Der er kun én tekst på programmet til på torsdag. Det er et kapitel fra Wikinomics-bogen, og jeg vil starte med at advare jer: Det er noget værre konsulentlitteratur, så tag de kritiske briller på, når I læser det. Ellers kan det nemt forføre jer. Hvis I vil supplere Wikinomics med nogle længere tekster vil jeg anbefale to tekster af Yochai Benkler, som forelæsningen også baserer sig på - de var bare lidt for lange til kompendiet. Det drejer sig om: Coase's Penguinhttp://www.yale.edu/yalelj/112/BenklerWEB.pdf samt Wealth of Networks.

 

Øvelse: Arbejde på opgaven

 

Uge 12, 13, 14: Selvvalgte emner, Eksamensforberedelse, osv.

 

 

20/11 Kursusgang 23: Ophavsret og forholdet mellem ejerskab og kultur

(Niels)

 

 

 • Filmen Good Copy Bad Copy

 

Øvelse: Opponent-grupper, forberede opponering.

 

22/11 Kursusgang 24: Social software og iværksætteri - case: Spot a Job

Gæst: Spot a Job, www.spotajob.dk 

 

Øvelse: Opponering

 

27/11 Kursusgang 25: Social software i en virksomhed - case: IBM

Gæst: Mona Håkansson

 

Øvelser: Produkt/empiri i projektet (fælles øvelse og arbejde på opgaven)

 

29/11 Kursusgang 26

 

Øvelser: Perspektiveringer (fælles øvelse og arbejde på opgaven)

 

4/12 Kursusgang 27: I det virkelige liv

Hver gruppe præsenterer sit projekt for et panel af eksperter fra det virkelige liv. Præsentationerne skal vare ca. fem minutter.

 

Øvelser: Vejledning, Niels' grupper

 

6/12 Kursusgang 28: Afslutning

 

Øvelser: Vejledning, Mortens grupper 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.