| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Note-deling

Page history last edited by PBworks 16 years, 1 month ago

Her på siden skal vi dele noter til teksterne på kurset. Håbet er, at vi på den måde kan skabe en nyttig resource for alle både i forhold til (og ud over) projekt og eksamen.

 

Som udgangspunkt prøver vi at lade en person være ansvarlig for at skrive nogle noter ind til hver tekst - men alle opfordres til at tilføje og redigere løbende.

 

Målet er ikke at have et fyldigt referat af hver enkelt tekst - mere at have hovedpointerne nemt tilgængelige.

 

Følgende spørgsmål kan bruges som udgangspunkt:

 

 • Hvad er tekstens hovedargument(er)?
 • Hvad er tekstens centrale begreber?
 • Hvordan relaterer teksten sig til dagens emne og de øvrige tekster?

 Jeg har lavet et dokument, med noter til pensum, dem der står med alm. skrift i indholdsfortegnelsen er de noter der er fra wikien, dem der står med kursiv, har jeg lavet. Jeg har ikke lavet noter til de sekundære, selvom de står i indholdsfortegnelsen. Tekstnoter.doc  der kan eventuelt være tekster der er røget ud af indholdsfortegnelsen, men der skulle meget gerne være noter til det hele. Strukturen følger pensumlisten(ca.)nfkjdkidie

2. undervisningsgang

 

 

 

3. undervisningsgang

 

 1. Tillæg til McLuhan : You are the medium and the message (Komm.forum)
 2. McLuhan og Williams i "New Media: A Critical Introduction: M. Listner, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant & K. Kelly, 2003.

   

  "

 

 

4. undervisningsgang

 

 

5. undervisningsgang

 

 

 

 

6. undervisningsgang

 

 

7. undervisningsgang

 

 

8. undervisningsgang

 

 

 

9. Undervisningsgang

 

 

10. Undervisningsgang

 

11. Undervisningsgang

 

 • Shirky, "Situated Software" (Susanne Gerull)
 • McCullough, Digital Ground Kap1 "Interactive Futures" (Jakob Kosteljanetz)
 • Laurel (ed.), Design Research, uddrag (André le Quellec Knudsen)

 

12. Undervisningsgang

 

 

13. Undervisningsgang

 

 • Clay Shirky: “A Group Is Its Own Worst Enemy” (Andranik Khodjayan)
 • Joel Spolsky “It’s Not Just Usability” (Bodil Charlotte Hjorth)

 

14. Undervisningsgang

 

 

15. Undervisningsgang

 

 

16. Undervisningsgang

 

 

17. Undervisningsgang

 

 • MacKenzie: "The Strange Meshing of Impersonal and Personal Forces in Technological Action" (Anders)
 • Lovink: "The Principles of Notworking" (Stine)
 • Lovink: "Blogging, the nihilist impulse" (Line)
 • Manovich: "New Media From Borges to HTML" (Britt)

 

18. Undervisningsgang

 

 • Anthony Giddens: "Social Interaction and Everyday Life", kapitel 4 i Sociology, third edition (Maj)
 • Backstrom, Lars, Dan Huttenlocher, Jon Kleinberg, & Xiangyang Lan: Group Formation in Large Social Networks: Membership, Growth, and Evolution. (Anne)
 • Odlyzko, Content is Not King(Dis)

 

19. Undervisningsgang

 

 

20. Undervisningsgang

 

21. Undervisningsgang

 

22. Undervisningsgang

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.